ทีม  ChickenBuzz นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเป็นการสร้างแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับบุคคลทั่วไปมากขึ้น และผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศยังมีสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการ Cyber SEA Game 2023

การแข่งขันนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 2,323 คน จาก  831 ทีม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  Junior, Senior  และ  Open หรือ 

 • ระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า สังกัดโรงเรียนหรือสถาบันในประเทศไทย
 • ระดับอุดมศึกษา เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียนสมัคร
 • ระดับประชาชนทั่วไป เป็นหน่วยงาน CII หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปสัญชาติไทย

รูปแบบการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 รอบคัดเลือก เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy คือผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกโจทย์ในหัวข้อใดทำก่อนก็ได้ คะแนนของโจทย์แต่ละหัวข้อจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของโจทย์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

 • Web Application
 • Digital Forensic
 • Reverse Engineering 
 • Network Security
 • Mobile Security
 • Programming
 • Cryptography

รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Attack the virtual World คือผู้เข้าแข่งขันต้องหาคำตอบจากเครื่องแม่ข่าย เครื่องผู้ใช้งาน และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบจำลอง ด้วยการโจมตีจากภายนอก และต้องหาคำตอบจากร่องลอยในเครื่องแม่ข่ายที่ถูกโจมตี

CC

เกณฑ์การคัดเลือก : คัดเลือกจากทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดและส่งคำตอบเร็วที่สุดจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
ระดับมัธยมศึกษา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม
ระดับอุดมศึกษา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม

ระดับประชาชนทั่วไปไม่กำหนดภูมิภาค จำนวน 10 ทีม

สมาชิกในทีม  ChickenBuzz

 1. นายจตุรวิชญ์ ค่อฉุ้น รหัสนักศึกษา 6410110060 สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปีที่ 3
 2. นายชนาวัฒน์ ทั้วสุภาพ รหัสนักศึกษา 6410110092 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
 3. นายนพเก้า ปัญจสุธารส รหัสนักศึกษา 6510110218 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

chick2

ทีม  ChickenBuzz ผ่านการคัดเลือก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เป็น 1 ใน 2 ตัวแทนภาคใต้ ระดับ  Senior ไปแข่งขันที่กรุงเทพฯ ซึ่งคัดเลือกจำนวน 10 ทีม จาก 354 ทีมทั่วประเทศ เว็บประกาศผลรอบคัดเลือก 

ในรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. (ระยะเวลาการแข่งขันรวม 7 ชั่วโมง) ทีม ChickenBuzz ได้อันดับ 6 ประเภททีม และอันดับ 5 ประเภทบุคคล (นายชนาวัฒน์ ทั้วสุภาพ) ในระดับ  Senior และได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 

Result

C1

C2

C3

C4

C5

นักศึกษาบริษัท AppSynth จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หัวข้อ  "Design Thinking for Digital Products" และ  "How do we handle many transactions daily" ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566    เวลา 13.00-15.00 น.

A1

LINE ALBUM AppSynth Psu 15 09 2566 230920 5

LINE ALBUM AppSynth Psu 15 09 2566 230920 9

LINE ALBUM AppSynth Psu 15 09 2566 230920 3

LINE ALBUM AppSynth Psu 15 09 2566 230920 2

LINE ALBUM AppSynth Psu 15 09 2566 230920 1

คณบดีและทีมบริหาร จาก Faculty of Informatics & Computing, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ตรังกานู มาเลเซีย พบคณบดีและทีมบริหาร และหารือความร่วมมือกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 13 กันยายน 2566

U10

U11

U12

U3

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  เข้าร่วมกิจกรรม TGIF-PSU ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 10-11 กันยายน 2566

Picture1

Picture2

Picture3

Picture4

Picture5

Picture6

Picture7

Picture8

Picture9

Picture10

Picture11

Picture13

 

ผศ.ดร.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส เป็นวิทยากรบรรยายให้กับวิทยาลัยชุมชนสตูล ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

LINE ALBUM บรรยาย วชช.สตูล 18 สค. 66 230821 0

LINE ALBUM บรรยาย วชช.สตูล 18 สค. 66 230821 2

LINE ALBUM บรรยาย วชช.สตูล 18 สค. 66 230821 3

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับ SCB TechX จัดกิจกรรมออนไลน์ Campus Tour  ทาง MS-Teams  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 10.00-12.00 น.

 

messageImage 1691726295533

messageImage 1691726483442


p18

Page 4 of 17
Go to top