ขอแสดงความยินดีกับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาโท ประจำปี 2560

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนายวศิน ภัสสรภากร ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาโท ประจำปี 2560 โดยมี รศ.ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภายใต้วิทยานิพนธ์เรื่อง “Ontology-based Framework for Interactive Self-Assessment of e-Health Applications” ในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพทั้งในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มีการคัดเลือกผู้เหมาะสมได้รับรางวัล จากการเสนอชื่อจากคณะต่างๆ   ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี  และในปี 2560 นี้ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับปริญญาโท ในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยานิพนธ์เรื่อง “Ontology-based Framework for Interactive Self-Assessment of e-Health Applications” โดยมี นายวศิน ภัสสรภากร เป็นนักศึกษาผู้วิจัยวิทยานิพนธ์ ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์    

ปัจจุบัน หลังจากสำเร็จการศึกษา นายวศิน ได้เข้าทำงานเป็นนักวิจัย สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (Centre for Network Research:CNR) ซึ่งเป็น Lab ที่เขาได้เข้ามาศึกษา ทำโครงงาน ศึกษาวิจัยวิทยานิพน์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

นายวศิน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความท้าทายในการเรียนปริญญาโท และ การข้ามผ่านความท้าทายเหล่านั้น อย่างน่าสนใจว่า “ความท้าทายสำหรับการเรียนคือ การหาข้อและขอบเขตในการทำงาน ส่วนการที่เราจะเอาชนะ และข้ามผ่าน มาได้นั้น เราต้องอ่าน review paper บวกกับคุยกับอาจารย์​ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เราศึกษาอยู่บ่อยๆครับ ถ้าจะเน้นปฎิบัติ เราก็หยิบ paper ล่าสุดมาสักตัว แล้วทำตามมันเลย ทำแบบนี้เราจะเห็นที่เค้ายังขาด แล้วเราสามารถปรับปรุงมันได้ง่าย”

และขอฝากข้อคิดอะไร สำหรับคนที่คิดว่าอยากเรียนป.โท หรือ กำลังเรียนอยู่ว่า “พยายามบีบขอบเขตงานของตัวเองให้เร็วที่สุดครับ ขอบเขตเราไม่ต้องกว้าง แต่เอาเป็นเรื่องเน้นๆ ที่เราคิดว่ามีประโยชน์สามารถวัดค่าได้ง่าย แล้วเราจะเขียน paper ได้ง่าย”

39588827 270992806839408 3542358355655786496 n

Go to top