นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้รับรางวัลในการแข่งขันโครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ Datathon Ultratrail

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้รับรางวัลในการแข่งขันโครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ Datathon Ultratrail

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ Datathon Ultratrail ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 14  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ DIDA สนับสนุนโดย Dell, C&R, Coca Cola,  Man A, โรงพยาบาลกรุงเทพ, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ นักศึกษาเข้าร่วมทีมแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาร่วมกับบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก...

Read more
Go to top