ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดอบรม โครงการ การใช้เครื่องมือทำต้นแบบทางกลของพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดโครงการ In-House Practical Training  การใช้เครื่องมือทำต้นแบบทางกลของพื้นฐาน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนรายวิชา COMPUTER ENGINEER PROJECT PREP, COMPUTER ENGINEER PROJECT I, COMPUTER ENGINEER PROJECT II, Robotic and Control, COMPUTER CONTROL SYSTEMS และรายวิชาอื่นๆ

ทางโครงการจัดเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางปฏิบัติ และมีความชำนาญในการใช้เครื่องกลึง เครื่องเชื่อม เครื่องตัดและพับโลหะแผ่น อุปกรณ์ทางกลและทางกลไฟฟ้า และเพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยวิทยากรภาควิชาฯ นาย อนันต์  นิลโกสีย์

DSC04205

DSC04196

DSC04195

DSC04212

DSC04580

DSC04201

DSC04519

DSC04528

DSC04550

DSC04574

DSC04581

 

Go to top