ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตได้พบปะกับคณาจารย์ บุคลากรและรุ่นน้องเพื่อร่วมแสดงความยินดี และให้ผู้สำเร็จการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

DSC04021

DSC03994

DSC04029

DSC03989

เวลา 10.00 น ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมกับคณาจารย์ของภาควิชาฯ กล่าวต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดีและให้แนวคิดในการดำเนินชีวิต การแก้ไข และการปรับตัว เพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน

เวลา 11.00 น. แจกของที่ระลึกของภาควิชาฯ ให้กับบัณฑิต

 

DSC04009

DSC04020

DSC04035

DSC04057

DSC04129

เวลา 11.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน

DSC04146

72133

 บรรยากาศวันซ้อมรับปริญญาบัตร  20 กันยายน 2561

42213372 612990972431420 9038026090450255872 n

42252276 1979420082349581 4232877161414918144 n

42112706 1909726942437505 1718099364938776576 n

 

 

Go to top