การบรรยายพิเศษเรื่อง Android Architecture Component และ Kotlin Workshop

การบรรยายนี้เป็นการบรรยายโดยศิษย์เก่าพี่อั้ม (Kiatateeti Anusornpakdee) ได้ชวนเพื่อนนักพัฒนาชื่อ iñaki Villar ที่ได้รับการยอมรับให้เป็น GDE (Google Developer Expert) ในด้านการพัฒนา Android ร่วมกับแชร์ความรู้ให้กับรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้สนใจ ในวันจันทร์ที่  3 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30-17.30 น. ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์จาก ฝ่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
การบรรยายครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์ที่น่าชื่นใจในหลายๆ ประเด็น ตั้งแต่
 
ประเด็นที่ 1 การบรรยายนี้ เกิดจากความต้องการของตัวศิษย์เก่าที่ต้องการจะกลับมาแชร์ความรู้ที่ตนเองได้รับจากการทำงาน และการพัฒนาตัวเองมายาวนาน
 
ประเด็นที่ 2 มีความเข้าร่วมที่สนใจ ทั้งส่วนที่เป็นศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียง มานั่งแชร์ความรู้ร่วมกันอย่างสนุกนานกับรุ่นน้อง และอาจารย์ที่เข้าร่วม ถือเป็นการตอบแนวคิดของ Life Long Learning ได้ดี
 
ประเด็นที่ 3 เป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของ Developer Community ในหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในส่วนที่มีการเรียนรู้ และการนำไปใช้ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ระดับโลก และการร่วมมือกันในการแชร์ความรู้ และผลักดัน Community ให้ยั่งยืน
 
ทั้งนี้การบรรยายครอบคลุม Android Architecture Component ซึ่งกล่าวถึงสถาปัตยกรรมในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบปฏิบัติการ Android ที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีจาก Google เพื่อให้นักพัฒนามีเครื่องมือในการพัฒนา Android Applicatrion ได้อย่างสะดวก และบำรุงรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้น
 
จนไปถึง Kotlin Workshop ที่ทุกคนได้เรียนรู้หลักการสำคัญต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Kotlin ซึ่งเป็นภาษาสมัยใหม่ ที่ทำงานได้บน JVM (Java Virtual Machine) และถือเป็นภาษาเป็นทางการอีกภาษาหนึ่งที่จะถูกใช้ในการพัฒนาโปรแกรมบน Android (เดิมมีเฉพาะ Java) ซึ่งเป็นบรรยากาศสนุกสนาน ที่ผู้เข้าร่วม Workshop ได้ไปรับร่วมเฉลยโจทย์คำถามในแต่ละข้อ รับความรู้กลับบ้านไปเยอะทีเดียว
40650902 10212715520782810 1985931519767609344 o
 
Go to top