ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนายวศิน ภัสสรภากร ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาโท ประจำปี 2560 โดยมี รศ.ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภายใต้วิทยานิพนธ์เรื่อง “Ontology-based Framework for Interactive Self-Assessment of e-Health Applications” ในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพทั้งในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มีการคัดเลือกผู้เหมาะสมได้รับรางวัล จากการเสนอชื่อจากคณะต่างๆ   ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี  และในปี 2560 นี้ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับปริญญาโท ในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยานิพนธ์เรื่อง “Ontology-based Framework for Interactive Self-Assessment of e-Health Applications” โดยมี นายวศิน ภัสสรภากร เป็นนักศึกษาผู้วิจัยวิทยานิพนธ์ ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์    

ปัจจุบัน หลังจากสำเร็จการศึกษา นายวศิน ได้เข้าทำงานเป็นนักวิจัย สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (Centre for Network Research:CNR) ซึ่งเป็น Lab ที่เขาได้เข้ามาศึกษา ทำโครงงาน ศึกษาวิจัยวิทยานิพน์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

นายวศิน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความท้าทายในการเรียนปริญญาโท และ การข้ามผ่านความท้าทายเหล่านั้น อย่างน่าสนใจว่า “ความท้าทายสำหรับการเรียนคือ การหาข้อและขอบเขตในการทำงาน ส่วนการที่เราจะเอาชนะ และข้ามผ่าน มาได้นั้น เราต้องอ่าน review paper บวกกับคุยกับอาจารย์​ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เราศึกษาอยู่บ่อยๆครับ ถ้าจะเน้นปฎิบัติ เราก็หยิบ paper ล่าสุดมาสักตัว แล้วทำตามมันเลย ทำแบบนี้เราจะเห็นที่เค้ายังขาด แล้วเราสามารถปรับปรุงมันได้ง่าย”

และขอฝากข้อคิดอะไร สำหรับคนที่คิดว่าอยากเรียนป.โท หรือ กำลังเรียนอยู่ว่า “พยายามบีบขอบเขตงานของตัวเองให้เร็วที่สุดครับ ขอบเขตเราไม่ต้องกว้าง แต่เอาเป็นเรื่องเน้นๆ ที่เราคิดว่ามีประโยชน์สามารถวัดค่าได้ง่าย แล้วเราจะเขียน paper ได้ง่าย”

39588827 270992806839408 3542358355655786496 n

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ซึ่งแบ่งการแข่งขันออก 2 รายการ คือ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นจำนวนมาก 

 S 26533894

S 26533895

S 26550278

S 10993668

S 10993671

S 26533892

12168

12167

S 26550278

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ พบปะนักศึกษาชั้นปี 2, 3, 4 เพื่อแนะนำอาจารย์แต่ละสาขาวิชา เจ้าหน้าที่  และ แนะนำด้านการเรียนการสอน กิจกรรมภาควิชาฯ  โครงการ IHPT  เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

IMG20180815102007

IMG20180815103220

IMG20180815131604

IMG20180815131852

IMG20180815105024

ผศ.ดร.แสงสุรีย์   วสุพงศ์อัยยะ  และทีมศิษย์เก่า coe  ร่วมพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการรับทราบข้อมูลของนักศึกษา โดยมุ่งหวังเพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษาทุกชั้นปี แต่ในการเริ่มต้นจะเริ่มการทำข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาใหม่เป็นหลัก

แอพพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เปิดตัวอย่างเป็นทางการในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00–12.00 น. ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

S 25018371

S 25018372

S 25018373

S 25018374

S 25018375

 

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ เพื่อประชุมหาร่วมมือด้านการนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาจังหวัดพัทลุง

 S 20619278

S 20619280

S 20619281

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 DEPA สาขาภาคใต้ตอนล่าง เข้าเยี่ยมภาควิชา และแนะนำองค์กร พร้อมทั้งช่องทางความร่วมมือ และทุนสนับสนุนต่างๆ

Page 15 of 16
Go to top