สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และศิษย์เก่าร่วมจัดงาน Bar Camp Songkhla 7

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศิษย์เก่าร่วมจัดงาน Bar Camp Songkhla ครั้งที่ 7 เพื่อสร้าง local community ที่ดีจะช่วยส่งเสริมชุมชนนักพัฒนาและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของภาคใต้ โดยเป็นงานที่มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์รวมตัวกันมากที่สุดในภาคใต้ เพื่อมาแชร์ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้กัน ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566  ณ ตึก LRC ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.30 - 10.00 น. กิจกรรมในงาน 10.00-17.30 น.

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธน แซ่ว่อง

การประชาสัมพันธ์: 

กำหนดการ:

ตารางหัวข้อพูดคุย:

คัดเลือกโดยระบบลงคะแนนเลือกหัวข้อที่สนใจ (Voting System)

บรรยากาศในงาน: 

 

 ทีมงานและ  Speakers:

Pupa and R202

สปอนเซอร์:

  • บริษัท ซคูลเมท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
  • บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด
  • บริษัท เทเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
  • บริษัท เน็กซ์ฮอป จำกัด(สำนักงานใหญ่)
  • บริษัท บนเมฆ จำกัด
  • บริษัท เปาคลาวด์ จำกัด
  • บริษัท โลเร็มบอร์ด จำกัด
  • บริษัท อัลกอริตี้ จำกัด
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

 

Go to top