รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล นำเสนองานวิจัยแบบ Poster ในงานประชุมทางวิชาการ The IIER ที่ประเทศนิวซีแลนด์

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล อาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยแบบ Poster เรื่อง Optimization of Reaction Parameters Influences on Production of Bio-oil from Fast Pyrolysis of Oil Palm Empty Fruit Bunch Biomass in a Fluidized Bed Reactor ที่งานประชุมทางวิชาการ  The IIER International Conference - 2022 ที่เมือง  Hamilton ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 

Taweesak1.jpg

Go to top