ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แนะนำ SDA Careers ในรายวิชาโมดูล Software defined architecture engineer

ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย (COE รุ่นที่ 22) และนายชัยรัตน์ สุขพันธุ์  (COE รุ่นที่ 25) แนะนำ SDA Careers ในรายวิชาโมดูล 240-229 Software defined architecture engineer module ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 16.00-19.00 น. โดยมี รศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ประวัติศิษย์เก่า

นายธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย (COE รุ่นที่ 22)

  • นักพัฒนาและที่ปรึกษาจากธอทเวิร์ค (ประเทศไทย) ที่มีประสบการณ์พัฒนาซอฟต์แวร์ในหลากหลายอุตสาหกรรม
  • ผู้มีความหลงไหลในการแก้ปัญหาด้วยความเชี่ยวชาญและสนใจทางด้านเทคโนโลยี การสร้างโปรดักซ์ และการพัฒนาทีม

ธีรศักดิ์-crop.jpg

นายชัยรัตน์ สุขพันธุ์  (COE รุ่นที่ 25)

  • System Engineer บริษัทอินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ จำกัด

 

ต้อ-crop2.jpg

Capture5.JPG

 

 

Go to top