ทีม Alpha จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านเข้ารอบรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน Women: Thailand Cyber Top Talent 2022

ทีม Alpha จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านเข้ารอบรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ”ผู้หญิง”และ“เพศสภาพเป็นหญิง” 

สมาชิกทีม:

  • นางสาวณัฐณรินทร์ โจวรรฐะ รหัสนักศึกษา 6410110144
  • นางสาวพาขวัญ เสนาคชวงศ์ รหัสนักศึกษา 6410110353

อาจารย์ที่ปรึกษา: 

รองศาสตราจารย์ ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 

รายละเอียดงาน:

การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ”ผู้หญิง”และ“เพศสภาพเป็นหญิง” (Women: Thailand Cyber Top Talent 2022) ครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด โดยการสนับสนุนจาก ศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) และ บริษัท สยามถนัดแฮก จำกัด โดยรอบแรกจัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ 

โดยมีทีมผู้ผ่านเข้ารอบรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ CM2 ชน 4 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ ทั้งหมดจำนวน 30 ทีม ดังนี้
?ระดับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 15 ทีม
ทีม Tum Dai or Dai Tum สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีม Monster Hunter สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีม Helloeiei สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีม CHAFIRN สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีม Donald Duck สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีม Slytherin สังกัด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ทีม justmariankub สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม Jugemu Jugemu สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีม Alpha สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีม ANUBIS III สังกัด โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ทีม ANUBIS II สังกัด โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ทีม Blond สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทีม Bibimbab สังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทีม SPU-cancer สังกัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทีม CyberKNRed สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
?ระดับบุคคลทั่วไป จำนวน 15 ทีม
ทีม Blnk Mk
ทีม hacKEr4nDtHECA7
ทีม ToyTurtle9
ทีม Backache
ทีม CHCKEN
ทีม CINPA
ทีม White hat ladies
ทีม PrincessPondPond
ทีม SecSuperGirl
ทีม ASwitch2022
ทีม special education
ทีม Vuln is here
ทีม DEZON
ทีม Double N
ทีม NARI
 
ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ได้ทาง Live Facebook : NCSA Thailand
Go to top