นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยในโครงการ Huawei Seeds 2022

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 นายพีรวิชญ์ เจนพิทยา ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยในโครงการ Huawei Seeds 2022 

Go to top