นักศึกษาภาควิชา ได้รับ ITPE (มาตรฐานวิชาชีพไอที)

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพนธ์ จุฑามาศ ที่ได้รับประกาศนียบัตร ITPE (มาตรฐานวิชาชีพไอที) ระดับสากล ที่ยอมรับในหลายประเทศ รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ จะเข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรประจำปี 2561 ในงาน NAC2018 ของ สวทช ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Go to top