ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ภายในงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2566

 ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566

  1. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. กิจกรรมการแข่งขัน Tech Quest

กำหนดการ

4รับสมัคร                ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2566

4ประกาศรายชื่อ       วันที่ 11 สิงหาคม 2566    สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.coe.psu.ac.th

4การแข่งขัน              วันที่ 18 สิงหาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-287076 (พี่มล)

2023 07 24 10 29 30

Go to top