โครงการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ Featured

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จะจัดอบรมเชิงทฤษฎีพร้อมปฏิบัติ (ปรับพื้นฐาน) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ในระหว่าง วันที่ 5 – 13  มิถุนายน 2566   ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น  ทุกวัน ณ ห้องปฏิบัติการ AI (R302) ตึกหุ่นยนต์ จึงขอประชาสัมพันธ์ นักศึกษาทุกคนที่ยืนยันจะเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 66 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 074-287076 พี่มล2023 05 26 15 11 48

Go to top