สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์ – คณิต) ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ และได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย หรือการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Admission)

การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภายใต้โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์

การรับนักศึกษาใหม่ ระยะเวลา
เปิดรับสมัคร กรกฎาคม – มกราคม
สอบสัมภาษณ์ สิงหาคม, พฤศจิกายน, กุมภาพันธ์
เซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์  สิงหาคม – กุมภาพันธ์

 

 

Go to top