สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม Open House ในงานสัปดาห์ ม. อ. วิชาการ 18 สิงหาคม 2565

กิจกรรม open house ภายในงานสัปดาห์ ม. อ. วิชาการ 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565

กิจกรรม open house เป็นกิจกรรมเปิดบ้านสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้เลือกสาขา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป โดยกิจกรรมมีดังนี้

  • ชมวีดีโอแนะนำหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)  และหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  (AI Engineering)
  • การแสดงผลงานของนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 หลักสูตร AI
  • แนะนำห้องปฏิบัติการทางด้านฮาร์ดแวร์

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Go to top