รศ.ดร. มนตรี กาญจนเดชะ

Assoc. Prof. Dr. Montri Karnjanadecha

E-mail: montri.kpsu.ac.th

  

 

 

 
   

รศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์

Assoc. Prof. Dr. Pichaya Tandayya

E-mail: pichaya.tpsu.ac.th

  

 
 taweesak  

รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล

Assoc. Prof. Dr. Taweesak Ruengpeerakul

E-mail: taweesak.r.psu.ac.th

  

 
   

รศ.ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ

Assoc. Prof. Dr. Sangsuree Vasupongayya

E-mail: sangsuree.vpsu.ac.th

  

 

รศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ

Asst. Prof. Dr. Panyayot Chaikarn

E-mail: panyayot.cpsu.ac.th

  

 
    

รศ. ทศพร กมลภิวงศ์

Assoc. Prof. Thossaporn Kamolphiwong

E-mail: thossaporn.kpsu.ac.th

  

 
    

ผศ.ดร. สุนทร วิทูสุรพจน์

Asst. Prof. Dr. Suntorn Witosurapot

E-mail: suntorn.wpsu.ac.th

  

 
   

ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์

Asst. Prof. Dr. Thanate Khaorapapong

E-mail: thanate.ppsu.ac.th

  

 
   

ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต

Asst. Prof. Dr. Wannarat Suntiamorntut

E-mail: wannarat.spsu.ac.th

  

 
   

ผศ.ดร. สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์

Asst. Prof. Dr. Sakuna Charoenpanyasak

E-mail: sakuna.ch.psu.ac.th  

 

 
   

ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร

Asst. Prof. Dr. Nikom Suvonvorn

E-mail: nikom.spsu.ac.th

  

 
   

ผศ.ดร. เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย

Asst. Prof. Dr. Petcharat Suriyachai

E-mail: petcharat.spsu.ac.th

  

 
 

ผศ.ดร. วชรินทร์ แก้วอภิชัย

Asst. Prof. Dr. Wacharin Kaewapichai

E-mail: wacharin.kpsu.ac.th

  

 

Dr. Andrew Davison

E-mail: adcoe.psu.ac.th

  

 
   

ดร. สมชัย หลิมศิโรรัตน์

Dr. Somchai Limsirorattana

E-mail: somchai.lpsu.ac.th

  

 
   

ดร. ไพจิตร กชกรจารุพงศ์

Dr. Paijit Kochakornjarupong

E-mail: paijit.kpsu.ac.th

 

 
   

ดร. อนันท์ ชกสุริวงค์

Dr. Anant Choksuriwong

E-mail: anant.cpsu.ac.th

  

 

ดร. อารีย์ ธีรภาพเสรี

Dr. Aree Teeraparbseree

E-mail: aree.tpsu.ac.th

 

ดร. ธนาธิป ลิ่มนา

Dr. Thanathip Limna

E-mail: thanathip.lpsu.ac.th

  

 
     
     
     
     
     
     
     

 

Go to top